ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

 Asia Burapha Language School (ABLS)

      โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.2552

ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ

เราเน้นคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญาโรงเรียน

"เปิดโลกภาษา พัฒนาศักสภาพ สร้างเสริมคุณธรรม ประยุทต์ใช้ในการทำงาน"

=====================================================

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาจีนกลาง
ปิดปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

                                    
วัน เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันพฤหัส เวลา 10:00~ 18.00

วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา 08:30~ 17:30

หยุดทุกวันศุกร์