ตารางเรียน Time Table

ตารางเรียนเดือน กุมภาพันธ์ 2567

      หลักสูตร              วันเรียน             เวลาเรียน             วันเปิดคอร์ส   

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                                                                                     

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (BJ-1)              อาทิตย์                    13.00-15.00                      11 กุมภาพันธ์ 2567

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (BJ-2)                -                            -                                     -

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (BJ-3)                -                            -                                     -

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (BJ-4)                -                            -                                     -

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                                                                                    

  >  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                         -                            -                                     -

หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐาน                                                                                  

  >  ภาษาจีนพื้นฐาน 1  (CH-1)                  -                            -                                     -

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                                   

  >  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                      -                           -                                      -

 

 หมายเหตุ

- เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ย้าย/ โอนเวลาเรียน

  ยกเว้น ผู้เรียนมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเท่านั้น และทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ดรอปคอร์สได้ไม่เกิน 3 เดือน

- ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน รณีที่จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 6 คนต่อห้อง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สได้ที่เบอร์ : 038-383429,081-7619589