ตารางเรียน Time Table

ตารางเรียนมกราคม 2564

      หลักสูตร              วันเรียน             เวลาเรียน             วันเปิดคอร์ส

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                                                                                   

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (BJ-1)             อาทิตย์                   15.30-17.30              14  มีนาคม 2564      

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (BJ-2)                -                           -                             -

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (BJ-3)                -                           -                             -

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (BJ-4)                -                           -                             -

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                                                                                  

  >  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                         -                            -                             -

หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐาน                                                                                

  >  ภาษาจีนพื้นฐาน 1  (CH-1)                  -                            -                             -

  >  ภาษาจีนพื้นฐาน 1  (CH-1)               อาทิตย์                  15.30 -17.30             14 มีนาคม 2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                                  

  >  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  (EN-2)       เสาร์-อาทิตย์               13.30-15.30             14 มีนาคม2564 

 

 หมายเหตุ

- เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ย้าย/ โอนเวลาเรียน

  ยกเว้น ผู้เรียนมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเท่านั้น และทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ดรอปคอร์สได้ไม่เกิน 3 เดือน

- ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน รณีที่จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 6 คนต่อห้อง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สได้ที่เบอร์ : 038-383429,081-7619589

ตารางคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก อายุ 3.5 - 9 ปี  

      วันเรียน                        รอบเวลา                           วันเริ่มคอร์ส

    วันจันทร์และพุธ                       16.30-17.30                        เริ่มเรียนวันที่  15 มีนาคม 2564

    วันจันทร์และพุธ                       17.30-18.30                        เริ่มเรียนวันที่  15 มีนาคม 2564

   วันอังคารและพฤหัส                    16.30-17.30                       เริ่มเรียนวันที่  16 มีนาคม 2564

   วันอังคารและพฤหัส                    17.30-18.30                       เริ่มเรียนวันที่  16 มีนาคม 2564

 

 หมายเหตุ

- เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ย้าย/ โอนเวลาเรียน

  ยกเว้น ผู้เรียนมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเท่านั้น และทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ดรอปคอร์สได้ไม่เกิน 3 เดือน

- ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน กรณีที่จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 6 คนต่อห้อง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สได้ที่เบอร์ : 038-383429,081-7619589