หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 

>ภาษาอังกฤสำหรับเด็กอายุ 7-15 ปี

              หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนที่อายุ 7-15 ปี  โดยหลักสูตรนี้น้องๆสามารถเริ่มต้นเรียนตั้งแต่

การออกเสียง Phonic การสะกดคำ ซึ่งนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการทบทวนบทเรียน

สามารถเรียนได้

              โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก  ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการสื่อสารของเด็ก ช่วยให้น้องๆได้ฝึกพูด

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Role Play และเกมสนุกๆ ซึ่งเนื้อหาการเรียนจะมีการแบ่งระดับตามมาตรฐาน CEFR หรือ

( The Common European Framework of Reference for Languag) ระดับ Pre-A1 ถึงระดับ A2 ช่วยให้น้องพัฒนา

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนเน้นให้อ่านและออกเสียงอย่างถูกต้อง สามารถถาม-ตอบบทสนทนาทั่วไป

ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนอกจากการเรียนสอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาด้านภาษาโดยตรง และมีประสบการ์ณสอน

 >>>รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก
 

> ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับนักเรียนม.ปลาย นักศึกษา และบุคคลทำงาน 

               หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัว

ทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  หรือต้องการเตรียมตัวเรียนต่อ หรือต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC 

               โดยหลักสูตรของทางโรงเรียนจะเริ่มตั้งแต่ A1 ~ B2 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (แบ่งตามระบบ CEFR) การเรียน

การสอนจะเน้นการโต้ตอบ สนทนาเชิงแสดงความคิดเห็น การฟัง-การอ่าน ตีความ (บทความ,ข่าว) 

>>>รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน