สรุปคำศัพท์และคันจิ N5

รหัสสินค้า : 0005

ราคา

195.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 195.00 ฿

สรุปคำศัพท์และคันจิ N5

เนื้อหาครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

  • มีคำศัพท์มากกว่า 400 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่
  • อักษรคันจิ 120 ตัว มีลำดับเส้นกำกับวิธีการเขียน 

ฝึกเขียนเองได้ง่ายๆ และตัวอย่างคำศัพท์

  • พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน 5 ชุด (ชุดละ 20 ข้อ)


สนใจสั่งซื้อได้ที่

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiNjI5MDkzNiI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjE5MDQ0NTt9แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด